Seminarium metodyczne MISP kierowane jest do nauczycieli informatyki w szkole podstawowej. Podczas kolejnych spotkań, planujemy wspólną pracę nauczycieli konsultantów z Ośrodka oraz uczestników zajęć nad rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów. Celem wykładów i ćwiczeń będzie:  

 • poznanie ważnych współczesnych idei pedagogicznych warunkujących sukcesy w nauczaniu, w szczególności: uczenia się przez realizację projektów, przez współpracę, kształcenia interdyscyplinarnego;
 •  rozbudzanie aktywności ucznia, formy pracy z uczniem sprzyjające rozwojowi talentów informatycznych;
 •  zwrócenie uwagi na właściwie przygotowanie świadomych odbiorców i użytkowników technologii informacyjnej, przyszłych obywateli społeczeństwa informacyjnego;
 • przedstawienie roli nauczyciela w świecie nowych technologii informacji i komunikacji; pogłębienie wiedzy na temat środków informatycznych;
 • poznanie najnowszych narzędzi, szczególnie związanych z rozwojem technik multimedialnych oraz nowych środowisk edukacyjnych;
 • uświadomienie zasad etycznych i niebezpieczeństw pojawiających się wraz z rozwojem cywilizacji komputerowej.


W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy:

MISP Grafika z modułem Turtle
w języku Python

 - część 1 i 2

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki, a także nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych podstawami programowania i rozwiązywaniem zadań grafiki Logo w środowisku Pythona.

Treści kształcenia:

 1. Geneza języka Logo. Aspekty dydaktyczne grafiki żółwia.
 2. Nauczanie programowania na zajęciach informatycznych.
 3. Poznanie środowiska Python. Pisanie i uruchamianie programów.
 4. Zapoznanie z modułem Turtle w języku Python:
  podstawowe polecenia sterujące ruchem żółwia; tworzenie prostych rysunków; funkcje–przykłady, definiowanie własnych funkcji; programowanie czynności powtarzalnych–przykłady zastosowań instrukcji iteracyjnych.
 5. Tworzenie motywów graficznych z wykorzystaniem kolorowania i elementów losowości.

MIG Podstawy języka Python

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli informatyki, a także nauczycieli innych przedmiotów zainteresowanych podstawami programowania i rozwiązywaniem zadań algorytmicznych w środowisku Pythona.

Treści kształcenia:

 1. Programowanie na lekcjach informatyki. Wdrażanie do myślenia algorytmicznego.
 2. Podstawy języka Python.
 3. Podstawowe operacje na napisach, listach i innych strukturach danych.
 4. Iteracja i rekurencja – przykłady i zadania.
 5. Rozwiązywanie zadań algorytmicznych.
 6. Praca z uczniem zdolnym. Przygotowanie ucznia do startu w konkursie informatycznym.

Zapraszamy :-)

 Zapisy na szkolenia 


Stronę prowadzi


Pracownia Edukacji Informatycznej
i Kształcenia na Odległość
 

kontakt:
eiko@oeiizk.waw.pl